Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Een financieringsstop door de lens van de bancaire zorgplicht

Inleiding Milieudefensie heeft ING voor de rechter gedaagd en eist dat ING in 2030 48% minder CO₂ uitstoot dan in 2019, en dat de bank de samenwerking stopt met klanten zonder ambitieus klimaatplan. Ook bedrijven die blijven boren naar olie en gas moeten uit de portefeuille. Niet de vervuiler wordt aangepakt, maar de financier van […]

Gezocht: XII’e bestuur der NSO Eques

Gezocht: bestuurders voor academisch jaar 2024-2025! NSO Eques is een organisatie voor de studenten met een interesse in de commerciële rechtspraktijk. Het professionele karakter staat hoog in het vaandel bij NSO Eques en het focust zich op de masterstudenten en derdejaars bachelorstudenten in het ondernemingsgerichte recht. Het bestuur van NSO Eques is een parttime-bestuur, wat […]

Artikel 4:24a Wft

Op 1 januari 2014 is in artikel 4:24a van de Wet op het financieel toezicht een generieke zorgplicht voor financiëledienstverleners[1] vastgelegd jegens consumenten of begunstigden. Hierdoor zijn alle financiëledienstverleners, in de zin van de Wft, verplicht om op zorgvuldige wijze rekening te houden met de rechtmatige belangen van deze partijen. In het geval van advisering […]

Misbruik van de pre-pack bij het vastleggen van een wettelijke grondslag voor de pre-pack?

Inleiding Op 6 oktober 2023 heeft de Hoge Raad een definitief oordeel uitgesproken in de Heiploeg-zaak.[1] In Heiploeg werd de vraag gesteld of de werknemers in de failliete onderneming bij een doorstart door middel van een pre-pack automatisch in dienst treden bij de doorstarter. Bij een pre-pack wordt voorafgaand aan het faillissement een bewindvoerder (ook […]

NSO EQUES: REIS 2024

Meld je aan voor de NSO Eques reis 2024 door een mail te sturen naar nsoeques@gmail.com  De reis vindt plaats van 28 april tot 7 mei 2024. De eigen bijdrage bedraagt €600,-. Een betalingsregeling is op verzoek mogelijk.  Bekijk het onderstaande filmpje voor de bestemming van de reis!  We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet. 

De vernieuwde turboliquidatie: zijn schuldeisers écht geholpen?

Inleiding Afgelopen woensdag 15 november 2023 is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking getreden. Deze wet, die in beginsel geldt voor twee jaar, beoogt de transparantie bij turboliquidatie te vergroten en schuldeisers beter te beschermen. Om dit te bereiken wordt er een verantwoordingsplicht voor het bestuur geïntroduceerd en komt er een door het OM […]

Sollicitatie Teams

De teams vormen het hart van NSO Eques. Door hun bijdrage kan de stichting draaiende blijven. Door actieve associate te worden kun je jezelf ontwikkelen naast je studie! Je leert veel nieuwe mensen kennen, zowel studenten als vakspecialisten uit de praktijk, wat handig is voor je stage- en carrièrekansen. Daarbij kan je je organisatorische en […]

De Digital Operational Resilience Act (DORA)

“Zwieber niet stelen!”. Ik denk dat meeste lezers deze zin nog wel kennen uit het kinderprogramma ‘Dora’. De nieuwe DORA, oftewel de Digital Operational Resilience Act, heeft in zekere zin dezelfde strekking. Deze nieuwe Europese regelgeving beoogt binnen de Europese Unie, met een focus op de financiële sector, een hoog gemeenschappelijk niveau van digitale operationele […]

Moet het kartelverbod wijken voor duurzaamheidsafspraken?

Boeren, milieuorganisaties en de voedselindustrie zouden meer onderlinge prijsafspraken moeten maken volgens Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).[1] Dit is een opvallende uitspraak, aangezien de ACM zich richt op het bestrijden van kartelvorming. Overeenkomsten en gedragingen tussen ondernemingen die de concurrentie op de markt (kunnen) belemmeren, zijn verboden.[2] Voorbeelden van deze […]