Sollicitatie Teams

De teams vormen het hart van NSO Eques. Door hun bijdrage kan de stichting draaiende blijven. Door actieve associate te worden kun je jezelf ontwikkelen naast je studie! Je leert veel nieuwe mensen kennen, zowel studenten als vakspecialisten uit de praktijk, wat handig is voor je stage- en carrièrekansen. Daarbij kan je je organisatorische en […]

De Digital Operational Resilience Act (DORA)

“Zwieber niet stelen!”. Ik denk dat meeste lezers deze zin nog wel kennen uit het kinderprogramma ‘Dora’. De nieuwe DORA, oftewel de Digital Operational Resilience Act, heeft in zekere zin dezelfde strekking. Deze nieuwe Europese regelgeving beoogt binnen de Europese Unie, met een focus op de financiële sector, een hoog gemeenschappelijk niveau van digitale operationele […]

Moet het kartelverbod wijken voor duurzaamheidsafspraken?

Boeren, milieuorganisaties en de voedselindustrie zouden meer onderlinge prijsafspraken moeten maken volgens Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).[1] Dit is een opvallende uitspraak, aangezien de ACM zich richt op het bestrijden van kartelvorming. Overeenkomsten en gedragingen tussen ondernemingen die de concurrentie op de markt (kunnen) belemmeren, zijn verboden.[2] Voorbeelden van deze […]

Gezocht: XI’e bestuur der NSO Eques

Gezocht: bestuurders voor academisch jaar 2023-2024! NSO Eques is een organisatie voor de studenten met een interesse in de commerciële rechtspraktijk. Het professionele karakter staat hoog in het vaandel bij NSO Eques en het focust zich op de masterstudenten en derdejaars bachelorstudenten in het ondernemingsgerichte recht. Het bestuur van NSO Eques is een parttime-bestuur, wat […]

De geactualiseerde Corporate Governance Code

Op 20 december 2022 is door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de geactualiseerde Corporate Governance Code (hierna: de Code) gepubliceerd, welke op 1 januari 2023 in werking is getreden. De Code bevat principes en best practice bepalingen voor beursvennootschappen over besturen en beheersen, verantwoordelijkheid en zeggenschap en toezicht en verantwoording. Het doel van de […]

Welkom in de wondere wereld van de aansprakelijkheid van de feitelijk beleidsbepaler!

Welkom in de wondere wereld van de aansprakelijkheid van de feitelijk beleidsbepaler! Door: Vera Verhoeven     Inleiding Happy new advies van de Advocaat-Generaal! Sommige mensen beginnen het nieuwe jaar met een oliebol, een glaasje bubbels of een nieuwjaarsreceptie. Wij zijn niet sommige mensen, wij beginnen 2023 met verduidelijking. Weten waar u aan toe bent […]

Het Hof van Justitie van de Europese Unie doet uitspraak over het omstreden UBO-register

Inleiding ‘Het Ubo-register is dood: leve het Ubo-register 2.0’.[1] Zo luidde een van de koppen van het Financieel Dagblad op 25 november 2022. Deze krantenkop ziet op de recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“het Hof”). Het Hof heeft namelijk antwoord gegeven op enkele prejudiciële vragen die zijn gesteld door […]

Recht op een betaalrekening: in hoeverre bestaat dit voor ondernemingen?

Inleiding Wanneer je een bestelling plaatst bij een webwinkel betaal je vaak via een online betaalmethode, zoals iDEAL. Het geld vloeit in dat geval van je eigen betaalrekening naar de bankrekening van de onderneming. Het beschikken over een betaalrekening is dan ook van groot belang om aan het economisch en verkeer te kunnen deelnemen. Dit […]

Het opzegverbod uit art 7:670 BW bij bestuurders van een vennootschap

Inleiding  Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte, kan hij niet door de werkgever ontslagen worden. Dit volgt uit het opzegverbod in art. 7:670 BW. Uit de jurisprudentie is gebleken dat het opzegverbod ook geldt wanneer het gaat om een bestuurder die door een vennootschap wordt ontslagen.[1] Dit heeft te maken met de dubbele band […]