1. Inleiding
Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering (SRK) voert al meer dan 50 jaar de rechtsbijstandverzekering uit voor een aantal verzekeraars. Denk hierbij ond...

Lees verder

De insolventierechtgeïnteresseerde lezer van de Update weet waarschijnlijk dat de pre-pack enigszins op losse schroeven staat. In 2015 verscheen hierover een update, voordat het Hof van Justitie een ...

Lees verder

In de praktijk worden met regelmaat door bestuur en/of commissarissen van bijvoorbeeld beursvennootschappen toezeggingen gedaan in de aandeelhoudersvergadering. Een voorbeeld van zo’n toezegging is ...

Lees verder

  1. Inleiding
Het cessieverbod/onoverdraagbaarheidsbeding en verpandingsverbod/onverpandbaarheidsbeding[1] behoren, in ieder...

Lees verder

  1. Inleiding
Op 5 december 2017 meldde de raad van commissarissen van Steinhoff (een meubelfabrikant) dat zij ernstige onregelmatigheden had aangetroffen in de ...

Lees verder

Inleiding  Het is je vast niet ontgaan dat Elon Musk zichzelf de laatste maanden meermaals in de problemen bracht met zijn Twitter-gedrag. In deze update vestig i...

Lees verder

https://www.equesnijmegen.nl/schrijf-je-in-als-associatie/...

Lees verder

Professor Huub Willems (1944) studeerde Rechtsgeleerdheid in Tilburg en was tot 2009 vice-president van het Gerechtshof te Amsterdam en voorzitter van de Ondernemingskamer. Momenteel is hij plaatsverv...

Lees verder

Bij de start van het academisch jaar hoort een nieuw Equesbestuur! Binnen Bestuur VI  zijn de functies als volgt verdeeld: Rachna Lipman – Voorzitter Koen A...

Lees verder