Het verankeren van de franchiseovereenkomst in Boek 7 BW is recentelijk een met enige regelmaat terugkerend onderwerp. De aanleiding voor deze update is het nieuwe conceptwetsvoorstel Wet franchise.
Lees verder

Iris Palm-Steyerberg is buitenpromovenda en werkt bij De Nederlandsche Bank als afdelingshoofd juridische zaken. Ze komt dinsdag 26 februari naar Nijmegen om voor ons een lunchlezing te verzorgen ove...

Lees verder

  1. Inleiding
Op 25 oktober 2018 verklaarde de rechtbank Amsterdam het Slotervaartziekenhuis failliet.[1] Het faillissement v...

Lees verder

  1. Inleiding
Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering (SRK) voert al meer dan 50 jaar de rechtsbijstandverzekering uit voor een aantal verzekeraars. Denk hierbij ond...

Lees verder

De insolventierechtgeïnteresseerde lezer van de Update weet waarschijnlijk dat de pre-pack enigszins op losse schroeven staat. In 2015 verscheen hierover een update, voordat het Hof van Justitie een ...

Lees verder

In de praktijk worden met regelmaat door bestuur en/of commissarissen van bijvoorbeeld beursvennootschappen toezeggingen gedaan in de aandeelhoudersvergadering. Een voorbeeld van zo’n toezegging is ...

Lees verder

  1. Inleiding
Het cessieverbod/onoverdraagbaarheidsbeding en verpandingsverbod/onverpandbaarheidsbeding[1] behoren, in ieder...

Lees verder

  1. Inleiding
Op 5 december 2017 meldde de raad van commissarissen van Steinhoff (een meubelfabrikant) dat zij ernstige onregelmatigheden had aangetroffen in de ...

Lees verder

Inleiding  Het is je vast niet ontgaan dat Elon Musk zichzelf de laatste maanden meermaals in de problemen bracht met zijn Twitter-gedrag. In deze update vestig i...

Lees verder