Updates

Team update schrijft regelmatig artikelen met juridische achtergrondinformatie bij nieuws dat aansluit op de interesses van NSO Eques.

  1. Inleiding
Op 25 oktober 2018 verklaarde de rechtbank Amsterdam het Slotervaartziekenhuis failliet.[1] Het faillissement v...

Lees verder

  1. Inleiding
Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering (SRK) voert al meer dan 50 jaar de rechtsbijstandverzekering uit voor een aantal verzekeraars. Denk hierbij ond...

Lees verder

De insolventierechtgeïnteresseerde lezer van de Update weet waarschijnlijk dat de pre-pack enigszins op losse schroeven staat. In 2015 verscheen hierover een update, voordat het Hof van Justitie een ...

Lees verder

  1. Inleiding
Het cessieverbod/onoverdraagbaarheidsbeding en verpandingsverbod/onverpandbaarheidsbeding[1] behoren, in ieder...

Lees verder

  1. Inleiding
Op 5 december 2017 meldde de raad van commissarissen van Steinhoff (een meubelfabrikant) dat zij ernstige onregelmatigheden had aangetroffen in de ...

Lees verder

Inleiding  Het is je vast niet ontgaan dat Elon Musk zichzelf de laatste maanden meermaals in de problemen bracht met zijn Twitter-gedrag. In deze update vestig i...

Lees verder

  1. Inleiding
Op 6 maart 2018 wees het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJ EU”) arrest over de houdbaarheid ...

Lees verder

Inleiding Naar aanleiding van de noot van Faber en Vermunt bij het arrest ABN Amro/Marell[1] en een artikel van Krzeminski in de WPNR Lees verder