Updates

Team update schrijft regelmatig artikelen met juridische achtergrondinformatie bij nieuws dat aansluit op de interesses van NSO Eques.

  1. Inleiding
Op 6 maart 2018 wees het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJ EU”) arrest over de houdbaarheid ...

Lees verder

Inleiding Naar aanleiding van de noot van Faber en Vermunt bij het arrest ABN Amro/Marell[1] en een artikel van Krzeminski in de WPNR Lees verder

 

Onze kroonjuwelen onder vuur

-Bescherming van Nederlandse vennootschappen-

 
    Lees verder

  1. Inleiding
Onlangs berichtte Het Financieele Dagblad dat het kabinet werkt aan het schrappen van het verpandingsverbod Lees verder

1.               Inleiding De aardbevingen in Groningen als gevolg van gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (hierna: “NAM”) zullen n...

Lees verder

  1. Inleiding[1]
Als rechtenstudent vliegen je al tijdens de introductie allerlei Nijmeegse juridische studentenorganisaties...

Lees verder

1.               Inleiding Start-up Fastned exploiteert laadstations voor elektrische auto's. De strategie van Fastned is om zo snel mogelijk een groot netwerk van laadstat...

Lees verder

1.               Inleiding Afgelopen jaar is het Nederlandse verf- en chemieconcern Akzo Nobel N.V. (“AkzoNobel”) veelvuldig in het nieuws geweest. Het...

Lees verder