Updates

Team update schrijft regelmatig artikelen met juridische achtergrondinformatie bij nieuws dat aansluit op de interesses van NSO Eques.

  1. Inleiding
Het cessieverbod/onoverdraagbaarheidsbeding en verpandingsverbod/onverpandbaarheidsbeding[1] behoren, in ieder...

Lees verder

  1. Inleiding
Op 5 december 2017 meldde de raad van commissarissen van Steinhoff (een meubelfabrikant) dat zij ernstige onregelmatigheden had aangetroffen in de ...

Lees verder

Inleiding  Het is je vast niet ontgaan dat Elon Musk zichzelf de laatste maanden meermaals in de problemen bracht met zijn Twitter-gedrag. In deze update vestig i...

Lees verder

  1. Inleiding
Op 6 maart 2018 wees het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJ EU”) arrest over de houdbaarheid ...

Lees verder

Inleiding Naar aanleiding van de noot van Faber en Vermunt bij het arrest ABN Amro/Marell[1] en een artikel van Krzeminski in de WPNR Lees verder

 

Onze kroonjuwelen onder vuur

-Bescherming van Nederlandse vennootschappen-

 
    Lees verder

  1. Inleiding
Onlangs berichtte Het Financieele Dagblad dat het kabinet werkt aan het schrappen van het verpandingsverbod Lees verder

1.               Inleiding De aardbevingen in Groningen als gevolg van gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (hierna: “NAM”) zullen n...

Lees verder