Recht op een betaalrekening: in hoeverre bestaat dit voor ondernemingen?

Inleiding Wanneer je een bestelling plaatst bij een webwinkel betaal je vaak via een online betaalmethode, zoals iDEAL. Het geld vloeit in dat geval van je eigen betaalrekening naar de bankrekening van de onderneming. Het beschikken over een betaalrekening is dan ook van groot belang om aan het economisch en verkeer te kunnen deelnemen. Dit […]

Het opzegverbod uit art 7:670 BW bij bestuurders van een vennootschap

Inleiding  Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte, kan hij niet door de werkgever ontslagen worden. Dit volgt uit het opzegverbod in art. 7:670 BW. Uit de jurisprudentie is gebleken dat het opzegverbod ook geldt wanneer het gaat om een bestuurder die door een vennootschap wordt ontslagen.[1] Dit heeft te maken met de dubbele band […]

De andere kant van het retourrecht

1. Inleiding Anno 2022 is vrijwel alles via het internet te bestellen. Van schoenen tot barbecues, van auto’s tot boodschappen, we hoeven er onze deur niet meer voor uit. Afgelopen jaar gaf de Nederlandse consument meer dan 30 miljard euro online uit, zo blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor.[1] Heb je een verkeerde maat besteld […]

De Digital Markets Act: de toekomst voor Big Tech in Europa?

1. Inleiding Op 15 december 2020 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor de Digital Markets Act (hierna: ‘het wetsvoorstel’ of ‘DMA’). Het wetsvoorstel is onderdeel van de zogenaamde ‘European Digital Strategy’. [1] Dit wetgevingspakket is bedoeld om verbeterde en effectievere regelgeving te bieden voor de huidige digitale economie. Immers: ‘digitalization is everywhere’. Alles kan […]

De financiering van een militaire strijd

Inleiding In een militaire strijd is aan beide kanten veel financiering nodig. Ik bespreek in deze update drie manieren van financiering die bij een militaire strijd gebruikt kunnen worden en hun juridische basis. De gemeenschappelijke deler van deze drie manieren is dat zij niet bedacht zijn met de intentie om oorlogen mogelijk te maken, maar […]

Achterstallige pensioenpremies en de WHOA: binnenboord of buitenboord?

1. Inleiding Ruim een jaar geleden trad de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) in werking.[1] De wet biedt schuldenaars in financiële problemen de mogelijkheid om buiten faillissement een akkoord aan te bieden dat door de rechtbank kan worden gehomologeerd. Bij een succesvol homologatieverzoek worden ook de schuldeisers die tegen het akkoord stemden hieraan gebonden.[2] […]

Vereniging Woekerpolis.nl/Nationale Nederlanden: over de verhouding tussen toezichtrechtelijke en privaatrechtelijke informatieplichten

Inleiding Woekerpolissen – officieel heten ze beleggingsverzekeringen – werden in de jaren negentig en begin van deze eeuw massaal verkocht. Houders legden premies in, waarmee vervolgens werd belegd op de beurs. Pas later kwam het besef dat de financiële producten met hoge kosten kwamen, terwijl de opbrengst vaak tegenviel. De onvrede was groot en claimstichtingen […]

Het toezicht ter bescherming van beleggende jongeren

1.Inleiding Volgens de cijfers van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is bijna de helft van de jongvolwassenen in Nederland bezig met beleggen.[1] Van die beleggende groep jongvolwassenen ziet de meerderheid beleggen als een hobby. Deze hobby heeft zich ondertussen ook verplaatst naar minderjarigen.[2] Hoewel iedereen hoort te weten dat aan beleggen altijd risico’s verbonden […]

De Hoge Raad beslist over huurkorting bij corona-sluiting van bedrijven

1. Inleiding Op 24 december 2021 gaf de Hoge Raad antwoord op de prejudiciële vragen die betrekking hebben op het al dan niet toekennen van huurkorting bij verplichte sluiting van een onderneming op basis van COVID-19-regelgeving.[1] De afgelopen twee jaar kwam bij de rechter regelmatig de vraag aan de orde of dit aanleiding was was […]

Diversiteit in de top: de wet ‘Evenwichtigere verhouding aantal mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’

1. Inleiding Afgelopen maand stond het kersverse kabinet-Rutte IV op het bordes. Het kabinet bestaat deze keer uit twintig ministers en negen staatssecretarissen. Met tien vrouwelijke ministers en vier vrouwelijke staatssecretarissen is 48% van de nieuwe bewindslieden vrouw. In de top van het bedrijfsleven is een dergelijk evenwicht minder gangbaar en moet er meer vaart […]