Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Gezocht: XI’e bestuur der NSO Eques

Auteur:
Bestuur X

Gezocht: bestuurders voor academisch jaar 2023-2024!

NSO Eques is een organisatie voor de studenten met een interesse in de commerciële rechtspraktijk. Het professionele karakter staat hoog in het vaandel bij NSO Eques en het focust zich op de masterstudenten en derdejaars bachelorstudenten in het ondernemingsgerichte recht. Het bestuur van NSO Eques is een parttime-bestuur, wat betekent dat naast het bestuursjaar ruimte is voor extra vakken of het schrijven van je scriptie.

Op dit moment zijn we op zoek naar een nieuw bestuur! De functies die je kunt bekleden in je bestuursjaar bij NSO Eques zijn:

 

Voorzitter

Als voorzitter ben je het gezicht van de stichting. Voor veel mensen ben je een vertrouwd aanspreekpunt. Het is daarom belangrijk dat je zichtbaar bent binnen én buiten de faculteit en dat je goed de algehele gang van zaken overziet bij activiteiten. Hier komen ook belangrijke randzaken bij kijken zoals het contact met de professoren van het Comité van Aanbeveling, met medewerkers van het Van der Heijden-Instituut en het Onderzoekscentrum Onderneming en Recht, met oud-bestuursleden en met associates.

De voorzitter heeft een leidende functie binnen het bestuur. Je zorgt ervoor dat iedereen zijn functie goed kan vervullen en waarborgt een goede sfeer binnen het bestuur. Voor de vergaderingen stel je een agenda op en je zorgt ervoor dat deze agenda efficiënt wordt afgewerkt. Het is daarbij belangrijk dat iedereen zijn of haar zegje kan doen.

Buiten de vergaderingen is het belangrijk dat je weet wat voor activiteiten op de agenda staan en wat daarvoor gedaan dient te worden. Je hebt contact met je bestuursgenoten over de gang van zaken en zorgt dat alles zo soepel mogelijk verloopt.

Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor het schrijven van de zeswekelijkse update en de kwartaalupdate voor de Raad van Toezicht. Deze stukken zijn van belang omdat de Raad van Toezicht als controleorgaan functioneert. Zij kunnen vragen om verduidelijking van de stand van zaken of kunnen advies geven. Je vraagt de andere bestuursleden om, indien nodig, een update te geven over hun werkzaamheden en dit stroomlijn je vervolgens weer in de update. De kwartaalupdate schrijf je voor de kwartaalcontrole. Dit is een bijeenkomst met de Raad van Toezicht. Normaliter zijn deze bijeenkomsten fysiek en hoort hier ook twee keer per jaar een diner bij.

Als voorzitter houd je grotendeels de collegepraatjes voor de activiteiten. Je bent immers een bekend gezicht voor veel studenten en zodoende hoop je dat studenten je sneller aanspreken. In overleg met de teams die de activiteiten organiseren kun je voor de afwisseling afspreken dat zij ook collegepraatjes houden. Mocht het zo zijn dat collegepraatjes niet mogelijk zijn, dan moet je ervoor zorgen dat je alsnog studenten bereikt. Denk hierbij aan Brightspaceberichten of actief meer posten op social media. Dit hoef je niet zelf te doen, maar zorg er in ieder geval dat dit wordt geregeld.

Alle bestuursleden hebben verschillende taken, maar dit betekent niet dat je allemaal verantwoordelijk bent voor een goede gang van zaken. Als voorzitter ondersteun je daarom de andere bestuursleden waar nodig. Hierdoor verlopen zaken vaak net wat vlotter, omdat je iets samen aangrijpt en daarnaast is het ook erg leuk om je bezig te houden met diverse werkzaamheden.

 

Secretaris

Als secretaris verzorg je alle correspondentie richting onze associates. Maandelijks stel je de newsflash op waarmee je de associates op de hoogte houdt van al onze activiteiten en ontwikkelingen. Dit gebeurt ook twee keer per jaar voor onze alumni, die zo nog een beeld krijgen van waar we mee bezig zijn. Voorafgaand aan de activiteiten verstrek je de laatste informatie aan de deelnemers, zodat zij precies weten wat ze kunnen verwachten

Naast de correspondentie is de administratie een van de belangrijkste taken van de secretaris. Je zorgt ervoor dat het associatebestand up-to-date blijft met alle recente aanmeldingen. Ook verwerk je alle aanmeldingen voor activiteiten en houd je daarbij in de gaten hoe de aanmeldingen verlopen en of er nog extra promotie nodig is. Je stelt ook een jaarplanning op om overzicht te houden over de aankomende en in te plannen activiteiten.

Als secretaris ben je ook verantwoordelijk voor het notuleren van alle bestuursvergaderingen en kwartaalcontroles. Het is belangrijk om dit allemaal goed vast te leggen, zodat achteraf duidelijk is welke beslissingen zijn genomen en welke overwegingen daaraan vooraf zijn gegaan. Zo kun je ook beter aan de RvT verantwoorden hoe de beslissingen tot stand zijn gekomen en is het ook voor andere bestuursleden terug te lezen als iemand een keer afwezig is bij een vergadering.

Ook houd je de website up-to-date. Je zorgt ervoor dat alle aankomende activiteiten in de agenda te vinden zijn en plaatst bijvoorbeeld alle geschreven updates op de website. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor het bijhouden van de social media samen met Team Marketing.

Ben je geïnteresseerd in de functie van secretaris of heb je verdere vragen, neem dan vooral contact op met Mira Varenhorst (06-20208395)

 

Penningmeester 

Gedurende het bestuursjaar is de penningmeester gehouden om een deugdelijke financiële administratie te voeren. Verder dienen de declaraties verwerkt te worden en dient de penningmeester tijdig belastingaangifte te doen. Met bovenstaande taken worden er veel vaardigheden aangeleerd die ook in je dagelijkse leven nuttig zijn.

De penningmeester is ook verantwoordelijk voor de aanvraag van subsidies. De subsidies zijn een belangrijke inkomstenbron voor NSO Eques. Een lastige en tijdrovende taak is het opstellen van de begroting. De begroting dient uiteraard nauwkeurig te worden opgesteld waarbij inkomsten en uitgaven zo volledig mogelijk worden begroot. De penningmeester stelt de begroting – in overleg met het bestuur – op en moet daarom goed vooruit kunnen kijken.

De taken van de penningmeester zijn soms ietwat abstract en strakker omlijnt dan de andere functies. Gelukkig is het de laatste jaren traditie geworden dat de penningmeester de reis organiseert. Als eindverantwoordelijke van Team Reis kom je – in bepaalde mate – alle andere bestuursfuncties tegen. Je bent voor de reis het gezicht naar buiten toe en je kan veel contact hebben met kantoren, bedrijven en overheidsorganisaties in je hoedanigheid van eindverantwoordelijke voor de reis.

Ben je geïnteresseerd in de functie van penningmeester of heb je verdere vragen, neem dan vooral contact op met Carlijn Spijkers (06-16639163)

 

Bestuurslid interne relaties 

Zoals de naam al doet vermoeden houd je je als bestuurslid interne relaties voornamelijk bezig met de interne organisatie van NSO Eques. Je bent als bestuurslid interne relaties de schakel tussen de teams en de associates enerzijds en het bestuur anderzijds. Hieronder valt het coördineren van de teams, het zorgdragen voor hun functioneren en het overzicht houden op het organiseren van activiteiten. Daarnaast onderhoud je het contact met de (actieve) associates.

De (kern)taken van een bestuurslid interne relaties zijn allemaal nauw met elkaar verweven. Het feit dat je verantwoordelijkheid draagt voor de interne organisatie, betekent bij NSO Eques dat je ook verantwoordelijk bent voor de meeste activiteiten. Bij deze taak zijn kwaliteiten als organisatievermogen, flexibiliteit, snel schakelen en communicatieve vaardigheden essentieel. Een bestuursjaar bij NSO Eques geeft je de mogelijkheid deze kwaliteiten – die goed van pas komen in je latere loopbaan – te ontwikkelen.

Als bestuurslid interne relaties ben je het eerste aanspreekpunt voor de teams en de teamcaptains. Je hebt dus goed contact met de actieve associates en kent iedereen goed. Het zijn van eerste aanspreekpunt houdt in dat je voorziet in een goede begeleiding, ervoor waakt dat er een goede balans bestaat tussen team- en bestuursautonomie en dat binnen ieder team een aangename sfeer heerst. In overleg met de teamcaptains ben je bij teamvergaderingen aanwezig. Daarin neemt de teamcaptain de leiding, maar jij kunt aanvullingen geven waar nodig.

NSO Eques staat of valt met de betrokkenheid en inzet van actieve associates. Immers: zonder hen geen activiteiten en zonder activiteiten geen NSO Eques. Hier ligt een belangrijke taak weggelegd voor het bestuurslid interne relaties. Je staat in direct contact met de (actieve) associates en vanuit daar is het van belang hen te enthousiasmeren zich gedurende een langere periode voor NSO Eques in te zetten. Wanneer de associates NSO Eques een warm hart toedragen, zullen zij anderen met de stichting in contact brengen en op die manier blijft het mogelijk NSO Eques relevant.

Ben je geïnteresseerd in de functie van bestuurslid interne relaties of heb je verdere vragen, neem dan vooral contact op met Laura de Vries (06-43523023)

 

Bestuurslid externe relaties (BER) 

De partners zijn cruciaal voor NSO Eques, hierdoor kunnen wij activiteiten organiseren, toegang hebben tot een groot netwerk vol met kennis en de partnerships zorgen voor het grootste gedeelte van de financiën. BER is het aanspreekpunt voor de partners. Dit vereist sterke en adequate communicatie. BER plant en organiseert de kantoorbezoeken in (september). Daarnaast is er contact met de partners over de Eques Reis. Hetzelfde geldt voor contact met de gold-partners die deelnemen aan het symposium. Partners kunnen eventpromoties (mail/FB/Insta) inzetten en dit wordt vervolgens geregeld door de secretaris. Door het jaar heen is het belangrijk om bij te houden of de partner nog iets open heeft staan of dat er nog iets geregeld moet worden.

In het tweede semester start de acquisitie voor het volgende jaar. Dan moeten de partnerships worden afgesloten. Dit proces begint met een partnershipplan opzetten (a.h.v. voorgaande jaren). Daarna worden voorstellen opgestuurd en volgen er gesprekken met de partners. Dit vereist veel overleggen en afstemmen. Na het sluiten van het partnership moet de overeenkomst worden opgesteld en de factuur worden gemaakt. Het is erg leuk om bij alle partners langs te gaan en met de recruiters over het kantoor en over NSO Eques te praten. Het is belangrijk dat je commercieel bent ingesteld, omdat je eigenlijk een verkooppraatje moet houden.

Als communicatief ‘gezicht’ van NSO Eques voor de partners is snelle en duidelijke communicatie echt heel belangrijk. Correct communiceren is professionaliteit, dit is de basis van goede samenwerking. Tevens zorgt dit voor waardering, hierin kan NSO Eques zich onderscheiden van minder professionele verenigingen. Om snelle communicatie te waarborgen is er een strikte deadline van 48 uur. Partners waarderen dit enorm en wij merken dit.

Eques: Next is de vacaturebank van NSO Eques. Hierop kunnen partners vacatures laten plaatsen voor stage, startersfuncties en werkstudent. Tevens kunnen er ook business courses op worden gezet. Deze vacaturebank moet rond de twee maanden bijgewerkt worden. Partners geven zelf bijna nooit nieuwe vacatures door, dit vereist dus een proactieve houding. Naast eigen taken is er veel ruimte om dingen zelf op te pakken of andere te ondersteunen, naar eigen inzicht. Denk aan De Verdieping: Burgerlijk I of Ondernemingsrecht.

Ben je geïnteresseerd in de functie van bestuurslid externe relaties of heb je verdere vragen, neem dan vooral contact op met Jeri Wouters (06-81473562)

 

Sollicitatieprocedure (verlengd!)

Uiterlijk 20 april wenst de RvT een sollicitatiebrief, CV en een visiebrief te ontvangen. De sollicitatiegesprekken met de RvT worden eind april en begin mei gehouden.

Mocht je onverhoopt niet kunnen, laat dat dan weten aan de RvT. De voorzitter van de RvT, Michelle van Haren, is te bereiken via michelle.vanharen@ru.nl.  Dit is ook het mailadres waar je de stukken naartoe moet sturen. Zorg dat je stukken helemaal in orde zijn.

Voor de sollicitatiebrief is het belangrijk om goed te onderbouwen op welke functie(s) je solliciteert. Wees niet bang om twijfel te uiten tussen twee of meer functies. Omschrijf wel waarom je denkt dat de functie goed bij jou past. De RvT heeft goed zicht op welke functie jou het beste staat, dus zij kunnen daar zeker in adviseren.