Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Over NSO Eques

Bestuur

Het X’e bestuur verheugt zich op een prachtig jaar vol met formele en informele activiteiten gezamenlijk met alle associates.

Samen met onze associates uit de B3 en de ondernemingsgerichte marterspecialisaties willen wij een succesvol en actief jaar realiseren. Wij hebben een heleboel op de agenda gepland en hopen je snel te zien! 

Oud-besturen

Voorgaande besturen hebben een ambitieuze en professionele bijgedragen geleverd aan het Nijmeegse studielandschap. Zo hebben ze studenten willen inspireren door uiteenlopende mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen. Door verschillende periode van het jaar hebben zij series aan interessante, inhoudelijk sterke en goedbezochte activiteiten georganiseerd in samenwerking met de partners. Hieruit is gebleken dat Eques een prachtige toekomst in het verschiet heeft!

Teams

De kern van NSO Eques wordt gevormd door haar teams. Zonder de teams en meer in het bijzonder zonder de actieve associates, zou Eques haar bestaansrecht verliezen. Voor Eques is het dus belangrijk dat associates ook actief willen worden om de stichting draaiende te houden. Bovendien is een actief associateship van toegevoegde waarde voor jezelf en je studie! Je leert veel nieuwe mensen kennen, zowel studenten als vakspecialisten uit de praktijk, wat handig is voor je stage- en carrièrekansen. Daarbij zul je je organisatorische en communicatieve vaardigheden naar hartenlust kunnen ontwikkelen binnen de diverse teams waarin veel ruimte wordt gelaten voor eigen initiatief.

Comité van Aanbeveling

Eques krijgt steun van toonaangevende personen uit de academische wereld en/of de praktijk. Deze personen dragen Eques allen een warm hart toe. Zij geven op zowel persoonlijke als professionele titel extra cachet aan Eques. Incidenteel doet Eques een beroep op hun ervaring en expertise.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht bestaat uit een selectie van personen die op verschillende gebieden expertises hebben en Eques adviseert.

Alumni Netwerk

NSO Eques hecht veel waarde aan haar associates. Ook na hun studie willen wij onze oud-associates de gelegenheid bieden met elkaar en met Eques in contact te blijven. Via deze pagina hopen wij een mooi Alumni netwerk op te bouwen.

Zusterorganisatie

Het Studentengenootschap voor Onderneming en Recht (het S.G.O.R.) is dé vereniging voor ondernemingsrecht- en arbeidsrechtstudenten in Groningen