IX’e Bestuur

IX’e Bestuur NSO Eques

Daphne Meijers

Voorzitter

Dyan Peters

Secretaris

Nick Konings

Penningmeester

Edo Kamers

Bestuurslid interne relaties

Anne Smeltink

Bestuurslid externe relaties

Sterpartner van NSO Eques

Goldpartners van NSO Eques

partners van NSO Eques