Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Comité van Aanbeveling

Eques krijgt steun van toonaangevende personen uit de academische wereld en/of de praktijk. Deze personen dragen Eques allen een warm hart toe. Zij geven op zowel persoonlijke als professionele titel extra cachet aan Eques. Incidenteel doet Eques een beroep op hun ervaring en expertise.

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende personen

 • Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, oud-rector magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar Burgerlijk recht;
 • Prof.mr. C.J.H. Jansen, hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk Recht, voorzitter van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht;
 • Prof.mr. S.E. Bartels,  hoogleraar Burgerlijk Recht, lid van het bestuur van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Arnhem, lid van het bestuur van de Law Firm School;
 • Prof. mr. M.P. Nieuwe Weme, hoogleraar Ondernemingsrecht, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam (Ondernemingskamer), extern adviseur van de AFM;
 • Prof. mr. drs. C.H. Sieburgh, hoogleraar Burgerlijk Recht, in het bijzonder de Europeesrechtelijke aspecten hiervan, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden;
 • Prof. mr. C.D.J. Bulten, hoogleraar Ondernemingsrecht, Kroonlid bij de SER;
 • Prof. mr. D. Busch, hoogleraar Financieel Recht en voorzitter van het Instituut voor Financieel Recht (Onderzoekcentrum Onderneming & Recht), Radboud Universiteit Nijmegen. Tevens is hij gasthoogleraar aan de Université de Nice Côte d’Azur, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano en Università degli Studi di Genova, lid van de Tuchtcommissie Banken en lid van de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).​
 • Prof. mr. V.P.G. de Serière; hoogleraar Vermogensrechtelijke aspecten van het effectenrecht; of counsel bij Allen & Overy LLP;
 • Prof. mr. G. van Solinge, hoogleraar Ondernemingsrecht, of counsel bij Allen & Overy LLP in Amsterdam, lid van de Commissie Vennootschapsrecht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie, lid van de Commissie Kapitaalmarkt van de AFM, Hoofdredacteur Tijdschrift Ondernemingsrecht;
 • Prof. mr. J.J. van Hees, hoogleraar Financiering, zekerheden en insolventie, partner bij RESOR;
 • Prof. mr. dr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem, hoogleraar Onderneming en Financiering, general counsel De Nederlandsche Bank;
 • Prof. mr. H.L.E. Verhagen, hoogleraar Internationaal privaatrecht, rechtsvergelijking en burgerlijk recht, senior advisor bij Clifford Chance;
 • Prof. mr. R.H. Maatman, hoogleraar Vermogensbeheer, partner bij De Brauw Blackstone Westbroek.
 • Prof. mr. C.W.M. Lieversehoogleraar Financieel Toezichtrecht, partner bij Loyens & Loeff, docent Effectenrecht Grotius Academie, redacteur Wetgeving Toezicht Financiële Markten Kluwer, deelredacteur van bundel Toezicht Financiële Markten Kluwer, hoofddocent Effectenrecht Law Firm School, redacteur JOR (rubriek Financieel recht), docent JOR Actueel (onderdeel Financieel recht CPO), hoofddocent Specialisatieopleiding Financieel recht AFM Grotius, redacteur Ondernemingsrecht/Financieel Recht Kluwer, bestuurslid (secretaris-penningmeester) Nederlandse Juristen Vereniging, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag.
 • Prof. dr. mr. J.B.S. Hijinkhoogleraar Jaarrekeningenrecht, counsel bij Stibbe te Amsterdam, lid van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Nederlandse Orde van Advocaten, lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving, voorzitter van de Vereniging Jaarrekeningenrecht en redacteur tijdschrift Ondernemingsrecht.
 • Prof. mr. B.A. Schuijling, hoogleraar Burgerlijk Recht en directeur van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, Radboud Universiteit.