Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur van Eques bij zijn taakuitoefening. Hij waarborgt de realisatie van het doel van Eques, de professionaliteit en de gezondheid van de organisatie, en de relaties van Eques met anderen, zoals de partners en (de instituten binnen) de universiteit. Daarnaast treden (leden van) de raad van toezicht, waar nodig, ook op als klankbord, adviesorgaan en coach van het bestuur. Ten slotte neemt de raad van toezicht de sollicitatiegesprekken af voor het nieuwe bestuur. De raad van toezicht streeft een zo evenwichtig mogelijke verdeling na van de kwaliteiten, expertise en (persoonlijke) achtergrond van de leden. 

 

De leden van de raad van toezicht vervulling hun functie onbezoldigd en onbevooroordeeld, in principe voor maximaal vier jaar.

 

Momenteel bestaat de raad van toezicht uit de volgende personen:

 

·      Dhr. mr. K.J. (Koen) Bakker

Functie: Promovendus (notarieel) ondernemingsrecht Radboud Universiteit

Expertise: Ondernemingsrecht, oud-bestuurder Eques

 

·      Dhr. drs. T. (Thomas) Dreessen

Functie: Adviseur bij OR Consultancy

Expertise: Bedrijfseconomie en strategic management

 

·      Dhr. mr. W. (Winand) Lazar

Functie: Promovendus ondernemingsrecht Radboud Universiteit

Expertise: Ondernemingsrecht

 

·      Dhr. mr. B.T. (Berend) Veenstra

Functie: Advocaat bij INGEN HOUSZ

Expertise: Ondernemingsrecht, oud-bestuurder Eques 

 

Mevr. mr. V.I.C. (Viola) Tilanus

Functie: General Counsel/Head Legal bij Invest International

Expertise: Ondernemingsrecht en Financieel Recht

 

Mevr. mr. R. (Robin) Wetzer 

Functie: Advocaat bij LXA Advocaten

Expertise: Arbeidsrecht