Type:
Vacature/stage
Regio:
Nijmegen

NSO Eques – Lid Raad van Toezicht

Vacature: twee leden Raad van Toezicht NSO Eques

Organisatie

Nijmegen Student Organization Eques is de studieorganisatie voor Nijmeegse studenten Rechtsgeleerdheid met een interesse in het commercieel privaatrecht, zoals ondernemingsrecht, insolventierecht, financieel recht en algemeen burgerlijk recht.

Eques stimuleert studenten om zich persoonlijk en als jurist te ontwikkelen en ontplooien. Eques bewerkstelligt dit door het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten. Deze kunnen juridisch van aard of breder, meer interactief, maar zijn altijd kwalitatief hoogwaardig, interactief, praktijkgeoriënteerd, en hebben altijd een verdiepend of verbredend karakter. Eques werkt hierbij bovendien veelal samen met potentiële werkgevers en biedt zo een brug tussen studenten en deze werkgevers.

Eques werkt ook veel samen met verschillende vaksecties van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit, zoals het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht en het Van der Heijden Instituut. De Nijmeegse faculteit is toonaangevend in Nederland vanwege haar hoog aangeschreven onderzoek en onderwijs op het gebied van commercieel privaatrecht.

Voor meer informatie over NSO Eques kunt u terecht op de website, https://www.equesnijmegen.nl.

 

Positie raad van toezicht binnen Eques

NSO Eques heeft een vijfkoppig bestuur dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen Eques en de verwezenlijking van het doel van Eques. Het bestuur besluit gezamenlijk en alle leden van het bestuur dragen zorg voor het omzetten van bestuurlijke besluiten in adequate acties. Daarnaast heeft elke individuele bestuurder een eigen taak. Het bestuur stuurt ook verschillende teams aan, die bestaand uit de actieve associates, zoals bijvoorbeeld het Team Reis, het Team Formele Activiteiten en het Team Informele Activiteiten. Deze teams staan het bestuur bij in de organisatie van activiteiten en bijeenkomsten.

Dit bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht door middel van een jaarplan, een jaarverslag, zeswekelijkse updates en kwartaalupdates. De kwartaalupdates worden fysiek en in gezamenlijkheid besproken.

Het toezicht vindt plaats vanuit de lange termijn doelstellingen en gezondheid van de stichting. Het doel is hierbij om op een zo goed mogelijke manier de Nijmeegse studenten uit de doelgroep van Eques te kunnen helpen zich te ontwikkelen en te ontplooien.

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter. De rollen en aandachtsgebieden die specifieke kwaliteiten of expertise vragen zijn evenwichtig verdeeld tussen de leden van de raad van toezicht. Zodoende is de raad van toezicht ook in staat om adviserend, coachend en begeleidend op te treden.

Algemene taken raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van NSO Eques, het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur kenmerkt zich als zorgvuldig, positief en constructief.

In dit kader bewaakt de raad van toezicht:

 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • de financiële verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie;
 • de verhouding met de partners van NSO Eques, zoals advocatenkantoren;
 • de verhouding met belanghebbenden, waaronder de universiteit, het comité van aanbeveling, het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht en het Van der Heijden Instituut; en
 • de continuïteit van het bestuur van de organisatie.

Daarnaast treedt de raad ook op als klankboard, adviesorgaan en coach van het bestuur. Ten slotte neemt de raad elk jaar de sollicitatiegesprekken af voor het nieuwe bestuur.

 

Profiel kandidaat

In het bijzonder is Eques op zoek naar één lid met een financiele achtergrond en kennis van financiën, accounting en boekhouden. Daarnaast is Eques op zoek naar één lid met een bedrijfskundige achtergrond en kennis van sales of marketing.

Ons volgende lid van de raad van toezicht:

 • is in staat om op een onafhankelijke wijze invulling te geven aan de toezichthoudende taken;
 • beschikt over kennis, vaardigheden of netwerk om het bestuur te kunnen adviseren of bij te staan;
 • is gemotiveerd en beschikbaar om een (pro-)actieve rol te spelen binnen de Raad van Toezicht;
 • is een teamspeler;
 • is bereid en beschikbaar ten minste vijf maal per jaar fysiek aanwezig te zijn op de Universiteit in Nijmegen;
 • heeft een financiële achtergrond en/of een bedrijfskundige achtergrond;
 • heeft bij voorkeur toezichthoudende, bestuurlijke en/of bedrijfskundige ervaring.

De functie is onbezoldigd. Onkosten kunnen worden vergoed. De functie is voor maximaal vier jaar.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Michelle van Haren. Belangstellenden worden verzocht hun CV en motivatie aan haar te richten via michelle.vanharen@ru.nl . De deadline is 9 januari 2023.

Sterpartner van NSO Eques

Goldpartners van NSO Eques

partners van NSO Eques

Inschrijven als Associate

NSO Eques organiseert het hele jaar door interessante activiteiten. Ben jij student en wil jij op de hoogte blijven van de activiteiten? Meld je dan gratis aan als associate door het formulier in te vullen! Klik op de button voor het formulier.