Na een succesvolle eerste editie van De Verdieping: Ondernemingsrecht organiseert NSO Eques dit jaar in het eerste semester opnieuw een verbredende en verdiepende cursus: De Verdieping: Burgerlijk Recht I.

Ben je ambitieus, gedreven, volg je het vak B3 Burgerlijk Recht I en vind je goederenrecht interessant? Dan is dit de cursus voor jou.

Het doel is om studenten verdieping en verbreding te bieden naast de cursus Burgerlijk Recht I in de bachelor. Het is geen tentamentraining en of tweede reeks werkgroepen, maar je gaat echt dieper in op de stof uit de colleges of onderwerpen die daarmee verband houden.

We hopen op een leerzame bijeenkomst met een discussie op hoog academisch niveau. Ook kun je koppeling met de praktijk verwachten, door onder andere het bespreken van actualiteiten. Daarnaast komen praktijkstukken aan bod, waarbij je kunt denken aan financieringsovereenkomsten, verzamelpandaktes en aktes van levering. Dergelijke stukken komen in de colleges ter sprake, maar wij bieden graag een kennismaking hiermee aan. Een mooie kans om extra kennis op te doen!

Het programma is als volgt:

Het tenietgaan van beperkte rechten door vermenging

  • 26 oktober: Roderic Ter Rele, promovendus vaksectie Burgerlijk Recht.

Eigendomsvoorbehoud

  • 2 november: Vincent van Hoof, universitair docent Rechtsgeschiedenis.

Vestiging van zekerheden

  • 16 november: Rik Aertsen, principal legal counsel bij ING.

Beslag en faillissement

  • 30 november: Michael Veder, hoogleraar Burgerlijk Recht en advocaat/adviseur bij RESOR & Egbert Loesberg, vice-president Rechtbank ’s-Hertogenbosch

Aanvullende informatie:

  • Voorbereiding en actieve deelname wordt verwacht.
  • De cursus vindt plaats in het Grotiusgebouw, ruimte GR 2.130.
  • Tijdstip: donderdagmiddag om 15:45
  • Kosten: geen
  • Eques zorgt bij elke sessie voor versnaperingen
  • Bij afronding met goed gevolg (actieve deelname en aanwezigheid) ontvangt de deelnemer een certificaat van NSO Eques.

Ben je geïnteresseerd? We vragen je een korte motivatie van maximaal 250 woorden te geven. De inschrijving sluit woensdag 11 oktober.

Previous post

Terugblik collegejaar 2016/2017, vooruitblik lustrumjaar 2017/2018

Next post

Beloningsverhouding: reden tot heroverweging van het remuneratiebeleid?